personalizovana knjiga

Čitajte deci Tačkica knjigu da bi bila pametnija, srećnija i svesnija!

vanja . / November 28, 2019

Ideja je da slovo po slovo shvate da je ovo njihova priča, priča o njima i da upravo zahvaljujući tome zavole čitanje.

Tačkica knjiga nije stvorena samo za onu decu koja vole da im se čita, koja uvek traže još jednu priču, još jednu stranicu i još i još…. Ja sam… knjiga je kreirana na taj način da privuče i one mališane koji više vole sve druge aktivnosti od mirnog sedenja i čitanja knjige.

 

Širenje vokabulara

Čitanje je jedan od najednostavnijih načina da se proširi vokabular kod dece. Često reči koje se nalaze u knjigama, nisu one koje svakodnevno koristimo i baš zato je čitanje rešenje. Kada čitamo deci dobro je da pravimo pauze. Da odgovaramo na njihova pitanja ili da ih pitamo da li znaju šta znače neke reči.

Ja sam… knjiga je pisana tako da niže nove reči na slova koja sadrži detetovo ime.  Na taj  način priča svesno i podsvesno utiče na širenje vokabulara. 

 

Fokus 

Današnja deca evidentno imaju problem sa fokusom i koncetracijom što je nesumljivo rezultat digitalne tehnologije kojoj su izloženi. Kada im se čitaju priče, deca moraju da prate priču. Istovremeno ih povezuju sa slikama koje gledaju i to rade od početka do kraja knjige. Ukoliko im uz to postavljamo pitanja ili im odgovaramo na njihova pitanja, zadaci koji imaju u toku čitanja se dodatno usložnjavaju. Sve ovo doprinosti boljoj koncetraciji, ali ne samo tome… 

 

Razvijanje mašte 

Deci se u slikovnicama i knjigama za decu ne nudi cela priča. Uvek postoji nedorečen deo, jer se ilustruju samo ključne tačke priče. Tako deca moraju da zamisle ostatak koji im se čita. Trudeći se da razumeju i razviju celu priču deca uključuju svoju imaginaciju i maštu i automatski je razvijaju. Ovo je naravno moguće poboljšati sa naše strane dodatnim pitanjima i ukazvanjem na određene trenutke koje priča nudi. Ja sam… knjiga se fokusira upravo na ovakve detalje kroz priču o putovanju. Ona nudi prostor za domaštavanje i razgovor. 

 

Samopouzdanje 

Kroz uživaljavanje u likove dete vidi sebe kao aktera sitaucije o kojoj sluša priču i na taj način prolazi celu priču koja mu je ponuđena. Time je moguće da se uči hrabrosti, odvažnosti, ljubavi i poštovanju ako su tu vrednosti priče koju ona zastupa.

Tačkica je fokusirana da ideju da nije moguće sve kupiti, već da vredne stvari u životu moraju da se pronađu. Putovanje može da bude i lagano i teško, ali uz hrabrost i izdržljivost na kraju nam daruje ono po čega smo krenuli. 

Razumevanje emocija

Dete kroz čitanje i priče može da saznaju istine o svetu oko sebe. Može da spozna, uči, da vrednuje ili upoređuje sa onim što već zna. Jedna od važnijih stvari jeste da dete shvati i prihvataju raznovrsnost emocija. O emocijama je važno govoriti sa decom i tumačiti ono što nam knjige nude i time učiti šta su emocije, na koji način se izražavaju i kako i kada ih prema kome osećamo. 

Krearaću Tačkicu i Ja sam… knjigu brinuli smo o svim ovim aspektima, imajuću iskustvo i ljubav prema različitim slikovnicama i knjigama za decu i znajući kojim putem je važno da se krećemo kako bismo postigli zacrtani cilj. Zato uživajte u pričama koje priča Tačkica.

 

Top