Privacy Policy

Politika privatnosti

Uvod

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Tačkica prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik”) preko www.tackica.com sajta ili odredišnih strana u našem vlasništu (u daljem tekstu “Sajt”). Ova politika privatnosti se odnosi na web, landing stranie i sve proizvode i usluge koje nudi Tačkica.

Lični podaci

Tačkica prikuplja lične, identifikacione podatke od Korisnika koristeći se različitim načinima. To podrazumeva posetu našem Sajtu, registraciju na Sajtu, prijavljivanje na newsletter, popunjavanje formulara ili bilo koju aktivnost vezanu za druge aktivnosti na našem Sajtu ili kroz Tačkica usluge, funkcije, resurse i aktivnosti.

Prema potrebi korisnicima se mogu tražiti ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš Sajt anonimno. Samo ukoliko nam Korisnik dobrovoljno ustupi pomenute informacije, Tačkica ih prikuplja i dalje koristi. Korisnici, naravno mogu odbiti da podele lične podatke, stim da u takvim slučajevima mogu da budu uskraćeni za neke aktivnosti na sajtu.

Drugi podaci

Podaci koji nisu lične prirode, a koji mogu uključiti ime pretraživača, tip računara, operativni sistem, internet provajder i druge tehničke informacije o Korisnicima, Tačkica ima pravo da prikuplja u svakom trenutku Korisnikove interakcije sa Sajtom.

Korišćenje informacija

Tačkica prikuplja i koristi lične podatke isključivo u sledeće svrhe:

  • Poboljšanje usluga
  • Personalizaciju iskustva korisnika
  • Unapređenje rada Sajta
  • Aktivacija promocija, ponuda, specijalnih usluga Sajta
  • Slanje periodičnih e-mejlova sa novinama i drugim informacijama
  • Komunikacija sa korisnicima

Zaštita informacija

Naš sajt je u skladu sa GDPR-om u cilju stvaranja što sigurnijeg i povoljnijeg ambijenta za Korisnike.

Tačkica usvaja prikupljanje podataka, skladištenje, obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promene, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisnikog imena, lozinke, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na našem sajtu.

Tačkica ne prodaje, trguje ili iznajmljuje lične identifikacione podatke Korisnika.

Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo:

  • Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste.
  • Zatraži pregled sačuvanih podataka u bazi
  • Zatraži da se svi njegovi podaci izbrišu iz naše baze.

Prihvatanje uslova

Korišćenjem našeg Sajta prihvatate ovu politiku privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa njim, molimo vas da ne koristite naš Sajt.

Tačkica ima pravo da promeni u celosti ili delove ove politike privatnosti u bilo kom trenutku. O tome ćemo vas obavestiti putem ove stranice ili e-mail adrese. Korišćenje sajta i nakon objavljivanja promene u ovoj politici smatraće se kao vaše prihvatanje tih promena.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate.

Tačkica

tackica.com@gmail.com

www.tackica.com

 

 

 

 

 

 

Uslovi korišćenja

 

Registracijom i kupovinom proizvoda na sajtu tackica.com prihvatate Uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa onim uslovima koji se primenjuju na pravni odnos između Vas i autora sajta. Autori Tačkice zadržavaju pravo da bez prethodnog obaveštavanja obave izmene i dopune ovih Uslova.

Zaštita intelektualne svojine

Autori Tačkice polažu apsolutna prava na sve svoje sadržaje (proizvode, dizajn, slogane, zaštitni znak, tekstove, baze podataka, programerski kod i dr.) kao i na koncept sajta. Zaštitni znak (logo), slogan, ilustracije, crteži i čitav koncept brenda zaštićeni su u Zavodu za intelektualnu svojinu. Neovlašćeno korišćenje (kopiranje, distribucija, prodaja i dr.) proizvoda i sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Svi sadržaji dostupni na sajtu tackica.com imaju isključivo informativni karakter i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Zaštita privatnosti korisnika

Svi podaci koje posetioci sajta navedu prilikom registracije smatraju se poslovnom tajnom i tako dobijene informacije koriste se isključivo za potrebe kupovine.

Informacije o novostima, newsletters i slično, dostavljaju se isključivo licima koja su se prijavila na listu za prijem ovakve pošte.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na portalu podrazumeva se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

Top