personalizovana knjiga

Pesme za decu i zašto su važne za razvoj mališana

vanja . / November 20, 2020

SLovarica za učenje slova

Kojih pesama za decu iz svog detinjstva se sećate? Ja se sećam skoro svih i zato mi je danas toliko lako i jednostavno da ih prenesem svojoj deci. A da li ste se nekada zapitali zašto pamtimo pesme za decu i zašto su nam prvo čitali baš stihove? Odgovor je u ovom tekstu, uz 5 razloga zašto je važno da pesme za decu postoje u životu svakog mališana. 

Pesme za decu, uspavanke i stihovi su spontan i prirodan način komunikacije kroz koji prvo prilazimo deci. Pesme su odličane za razvoj govora, prepoznavanje emocija i učenje, a pre svega su korisne zato što pripremaju dečiji mozak za usvajanje jezika.

 

Uticaj na razvoj govorno – jezičkih sposobnosti

Kada deci govorimo pesmu to nikada ne radimo na isti način kao kada komuniciramo svakodnevno. Kroz recitovanje naglašavamo bitne elemente, određene reči i važne slogove, obraćamo pažnju na ritam i trudimo se da ga pratimo i naglasimo delove. Na sve ove načine dete lakše usvaja informacije, brže usvaja i uči i razvija osobine koje su izuzetno važne za kasnije usvajanje govora, učenje pravilne strukture reči i rečenica i korišćenje bogatog vokabulara. 

 

Slovarica za učenje slova

Lljubav prema književnosti

 

Pre nego što počnemo da čitamo deci priče, možemo da im govorimo i recitujemo pesme. Ovo je divan način da zakorače u svet književnosti, a donosi i brojne druge prednosti. Ako znamo da je upravo pesnička umetnost ona iz koje su nastali ostali oblici pripovedanja, jasno je zašto je poezija prva kroz koju je moguće preneti emocije i informacije deci. 

 

Razvoj kreativnosti

 

Poezija prenosi poruku kroz pesnički jezik i pesničke slike. Koristeći stilske figure pesnik prenosi slike, a deca imaju mogućnost da domaštaju ove slike, da prošire svoje znanje i ideju već poznatih stvari. Čestim ponavljanjem pesama takođe pomažemo detetu da utvrdi usvojene reči, poveže ih sa drugim poznatim rečima i nauči njihov pravilan izgovor.

 

Širenje vokabulara 

 

Jasno je da čitanje doprinosi širenju vokabulara. Kroz svakodnevno čitanje bar pet minuta, deca u toku godine čuju skoro 300 000 novih reči. Kod čitanja poezije postoji dodatna specifičnost koja je od izuzetnog značaja, a to je da pored usvajanja novih reči deca se upoznaju sa drugačijim rečima istog značenja, odnosno sa sinonimima i tako razvijaju vokabular na specifičan način. 

Slovarica za učenje slova

Usvajanje veštine čitanja 

 

Kada deca slušaju recitacije ili tekstove koji su izražene kroz stih, sam ritam kojim su građeni i jezik rime kojim su oblikovani odlična je osnova za kasnije usvajanje čitanja. Deca na taj način usvoje prirodan ritam rečenice i glasova i upravo on im je u kasnijem usvajanju čitanja poznat. Zato je nova Tačkica knjiga  personalizovana Slovarica pisanja kroz rimu, jer pored priče koja je prilagođena lakšem učenju slova, rima dodatno olakšava usvajanje i pamćenje, pravilnije izgovaranje reči i fraza. 

 

A da bi vam što bolje približili utisak Slovarice i stihova koji se u njoj nižu, delimo sa vama početak knjige. 

 

Ovo je tvoja slovarica. 

I možda slova nisu sva svoja, 

Ali su baš tvoja. 

 

Neće biti lako, 

Al možeš da ih učiš svakako. 

Ako ih kažeš brzo, pa polako, 

Ako ih kažeš tiho, pa glasno, 

Ako ih ponoviš jednom, još jednom,

I ako treba i puta sto, 

Brzo ćeš shvatiti koje je koje slovo. 

Umećeš da ih prepoznap i kada je mrak, 

I kada se s rečima žmurke igraš, 

I kada te u pola sna neko pita. 

 

Top